top of page

Instrukcije, poduke, repeticije

Poštovani posjetitelji kod nas možete dobiti klasične ili online instrukcije, poduke, repeticije putem Skypea, WhatsAppa, Vibera, Teamsa, Zooma, Meeta... iz raznih predmeta za sve škole i fakultete te pripreme za državnu maturu, upis na Medicinski i druge fakultete, uz individualan pristup svakom polazniku i veoma dobre rezultate - visok postotak uspješnosti.

Instrukcije, poduke, repeticije, pripreme, matematika, fizika, kemija, biokemija, elektrotehnika, mehanika, statistika, državna matura, upis na Medicinski fakultet, ostalo
Matematika, fizika, statistika, elektrotehnika, mehanika, vjerojatnost ...

 

Kvalitetne i uspješne instrukcije iz MATEMATIKE, GOSPODARSKE MATEMATIKE, FIZIKEKEMIJESTATISTIKE, VJEROJATNOSTI, ELEKTROTEHNIKE, MEHANIKE za osnovne, sve srednje škole i fakultete daju profesori. 

- instrukcije iz matematike, instrukcije iz fizike, instrukcije iz kemije, poduke iz matematike, repeticije matematika, instrukcije statistika, instrukcije mehanika, instrukcije elektrotehnika, pripreme za državnu maturu.

Instrukcije, poduke, repeticije, pripreme, matematika, fizika, kemija, biokemija, elektrotehnika, mehanika, statistika, državna matura, upis na Medicinski fakultet, ostalo
Kemija, biokemija, biologija, histologija...

 

Kvalitetne i uspješne instrukcije iz KEMIJE - opće, neorganske, organske, analitičke, fizikalne, stehiometrije - kemijskog računa, BIOKEMIJE, BIOLOGIJE, HISTOLOGIJE za sve škole i fakultete daju profesori.​

- instrukcije iz kemije, instrukcije iz biokemije, poduke iz kemije i biokemije, repeticije iz kemije uz individualan pristup, pripreme za državnu maturu i upis na fakultete, višegodišnje iskustvo.

Instrukcije, poduke, repeticije, pripreme, matematika, fizika, kemija, biokemija, elektrotehnika, mehanika, statistika, državna matura, upis na Medicinski fakultet, ostalo
Povijest, geografija, hrvatski jezik, logika...

 

Kvalitetne i uspješne instrukcije iz GEOGRAFIJE (ZEMLJOPISA), POVIJESTI,  LOGIKE, HRVATSKOG JEZIKA, PRIRODE za sve srednje i osnovne škole te pripreme za državnu maturu daju profesori. 

- instrukcije iz geografije, instrukcije iz povijesti, instrukcije iz logike, instrukcije iz hrvatskog jezika, poduke, repeticije, individualan pristup, pripreme za državnu maturu, višegodišnje iskustvo.

Besplatni poziv

Besplatna poruka

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page
bottom of page