Pripreme za prijemni ispit za Medicinski fakultet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacije i predbilježbe na telefone/Viber/WhatsApp/Signal: (+385)  095/ 812-7777, 099/ 739-9999, 01/ 2990-241


PRIPREME ZA PRIJEMNI ISPIT ZA MEDICINSKI FAKULTET IZ KEMIJE, FIZIKE, BIOLOGIJEINDIVIDUALNE I GRUPNE

Kvalitetne i uspješne pripreme za upis na Medicinski fakultet u Zagrebu i Mostaru i druge fakultete po katalozima, programima i testovima fakulteta daju profesori iz kemije, fizike, biologije i drugih predmeta te pripremaju za državnu maturu.

 

Uz klasične pripreme dajemo i online pripreme putem SKYPEA, Vibera, WhatsApa, Zooma u realnom vremenu s individualnim pristupom za cijelu HRVATSKU, BiH, Srbiju, CG, svijet. Pripreme uživo iz udobnosti vlastitog doma.

 

Pripreme putem Skypea omogućuju apsolutno sve isto što i klasične instrukcije - znači omogućuju neposredni kontakt, odličnu interakciju i komunikaciju s profesorima. Osim ovih kvaliteta koje imaju kao klasične instrukcije, online pripreme daju i nekoliko bitnih prednosti koje omogućuju moderna tehnologija i Internet. Saznajte više ovdje.

 

Individualni pristup. VELIKO ISKUSTVO I STRUČNOST U PODUČAVANJU.

Možete nas kontaktirati svakim danom (radnim i neradnim) od 9 do 23 sata na:

Tel: (+385)  095/ 812-7777,  099/ 739-9999,  01/ 2990-241
Viber / Whatsapp / Signal: 095/812-7777

Skype:  instrukcije-online ili moje.instrukcije

Besplatne instrukcije i pripreme: jedan dio sadržaja je besplatan.

Kao što je poznato Medicinski fakultet u Zagrebu je uz državnu maturu ponovo uveo prijemni ispit iz kemije, fizike i biologije za upis na fakultet, dok ostali fakulteti i dalje vrše upis preko državne mature, pa kandidati koji se prijavljuju na Medicinski i srodne fakultete moraju polagati sve te predmete na prijemnom ispitu na Medicinskom fakultetu i neki od njih ili sve na državnoj maturi.

Kako se programi i sadržaji te složenost zadataka za prijemni ispit na Medicinskom fakultetu i državnu maturu razlikuju odlučili smo ponuditi vam više vrsta priprema:

1. integralne pripreme 2 u 1 (matura + prijemni)
2. samo prijemni
3. samo matura
4. svaki predmet pojedinačno ili sve zajedno
5. samo razlikovni sadržaji

Na našim pripremama ćemo raditi po KATALOZIMA ZNANJA ( kemija, biologija, fizika ) - na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji sadrže poglavlja koja će se testirati na prijemnom ispitu. Također ćemo vježbati zadatke s ranijih prijemnih ispita koji se po svojoj strukturi, složenosti i težini razlikuju od onih na državnoj maturi.

Kako se rang lista kandidata za upis na Medicinu sastavlja prema sljedećem sustavu bodovanja:

a)   na temelju uspjeha u srednjoj školi                                           do 160 bodova

b)   na temelju položenih ispita na državnoj maturi                      do 240 bodova
c)   na temelju provjere znanja na prijemnom ispitu                     do 600 bodova

ne treba ni napominjati koja je važnost prijemnog ispita za upis na ovaj fakultet jer upis zavisi uglavnom o rezultatu postignutom na prijemnom ispitu koji je složeniji i teži od državne mature - tako naprimjer na prijemnom ispitu 2011./2012. akademske godine čak 70% pristupnika nije uspjelo prijeći minimalni bodovni prag. Isto se dogodilo i 2021./2022. godine.

To sve upućuje na potrebu za temeljitim, kvalitetnim i individualnim priprema.

Zato na našim pripremama:

-   radimo individualno ili u paru s individulnim pristupom svakom polazniku gdje svaki polaznik radi one predmete i prolazi ono gradivo i poglavlja koja su njemu potrebna, u kojima je slabiji,

-   nastavne metode, ritam rada i termini se prilagođavaju svakom kandidatu i radi se brzinom koju on može pratiti,

-   uspostavlja se interaktivni individualni pristup, poklanja se dovoljno pažnje i vremena svakom polazniku koji aktivno sudjeluje u pripremama i u svakom trenutku može pitati što mu nije jasno.

Zbog toga ove pripreme daju iznimno dobre rezultate – veoma visok postotak uspješnosti (preko 90%).

Na našim pripremama dajemo i jedan veliki dio sadržaja besplatno.

Uz to naše pripreme možete polaziti klasično, kod nas u uredu ili preko interneta, online - putem SKYPEA,Vibera, Zooma u realnom vremenu, uživo iz udobnosti vlastitog doma, bez troškova prijevoza i gubitka vremena u prometu ili kombinirano. Nije bitno gdje živite, instrukcije su vam dostupne u vašem domu.


CIJENE I POPUSTI:

Nastava se izvodi:
1. Individualno ili u paru s individulnim pristupom svakom polazniku gdje svaki polaznik radi one predmete i prolazi ono gradivo i poglavlja koja su njemu potrebna, u kojima je slabiji. Nastavne metode i ritam rada se prilagođavaju svakom kandidatu i radi se brzinom koju on može pratiti.
Zbog toga ove pripreme daju iznimno dobre rezultate – veoma visok postotak uspješnosti.
Cijena se dogovara ovisno o broju sati uz popuste - 10%, 20%, 30%, 40%. 
2. U manjim grupama u kojima je moguće uspostaviti individualni pristup i pokloniti dovoljno pažnje i vremena svakom polazniku.
Naše grupe nisu velike (4-6 polaznika) pa se i ovdje postižu vrlo dobri rezultati, a popusti mogu biti do 60% ovisno o izabranom paketu. 

PRIPREME ZA PRIJEMNI ISPIT ZA MEDICINSKI FAKULTET, 095-812-7777, individualne pripreme, klasično ili putem Skypea, kemija, fizika, biologija

Besplatni poziv

Besplatna poruka

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page